Kontakt

Surfland Systemy Komputerowe SA (SSK SA)

ul. Borowska 283B
50-556 Wrocław
NIP: 895-15-92-263
REGON: 931153964
KRS: 0000023205
Kapitał zakładowy: 4 927 366,00 zł

Spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej pod numerem 0000023205

Kontakt