Załączniki do raportów ESPI nr 2/2021 i 3/2021

W związku z tymczasowym błędem technicznym występującym na niektórych portalach internetowych uniemożliwiającym otwarcie załączników do Raportów ESPI nr 2/2021 i 3/2021, niniejszym zamieszczamy kopie tych załączników zawierające zawiadomienia akcjonariuszy: pana Januarego Ciszewskiego i spółki ABS Investment SA.