SSK SA na drodze do przejęcia VRScreens Sp. z o.o.

SSK SA na drodze do przejęcia VRScreens Sp. z  o.o.

SSK SA na drodze do przejęcia VRScreens Sp. z o.o.

W dniu 28 lipca 2020 SSK SA zawarło porozumienie o warunkach transakcji przejęcia VRScreens Sp. z o.o.

Spółka VRScreens powstała poprzez przeniesienie przez VR Factory Sławomir Matul zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) obejmującej zasoby do prowadzenia działalności związanej z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych wykorzystujących technologię wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR).

Podmiot powstały w wyniku połączenia, będzie kontynuował działalność prowadzoną przez VRScreens w ramach wniesionego ZCP, a wcześniej w ramach działalności VR Factory Sławomir Matul, związaną z tworzeniem, promocją oraz dystrybucją gier rozrywkowych oraz aplikacji marketingowych.

Formalne połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (SSK) do właściwego rejestru sądowego.