Witamy na stronie relacji inwestorskich  Surfland Systemy Komputerowe SA

Witamy na stronie relacji inwestorskich Surfland Systemy Komputerowe SA

Aktualności dla inwestorów

Załączniki do raportów ESPI nr 2/2021 i 3/2021
W związku z tymczasowym błędem technicznym występującym na niektórych portalach internetowych uniemożliwiającym otwarcie załączników do Raportów ESPI nr 2/2021 i 3/2021, niniejszym zamieszczamy kopie tychże załączników.
więcej "Załączniki do raportów ESPI nr 2/2021 i 3/2021"
Podpisanie Planu Połączenia z VR Factory Games sp. z o.o.
W dniu 29.12.2020 podpisano dokument Planu Połączenia spółek SSK SA i VR Factory Games.
więcej "Podpisanie Planu Połączenia z VR Factory Games sp. z o.o."
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. wzywa akcjonariuszy posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w KDPW S.A.
więcej "Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji"
Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. wzywa akcjonariuszy posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w KDPW S.A.
więcej "Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji"
Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. wzywa akcjonariuszy posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w KDPW S.A.
więcej "Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji"
Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Zarząd Surfland Systemy Komputerowe S.A. wzywa akcjonariuszy posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w KDPW S.A.
więcej "Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji"
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
Wezwanie jest pierwszym z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami. Kolejne będą publikowane w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.
więcej "Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji"
SSK SA na drodze do przejęcia VRScreens Sp. z o.o.
W dniu 28 lipca 2020 SSK SA zawarło porozumienie o warunkach transakcji przejęcia VRScreens Sp. z o.o.
więcej "SSK SA na drodze do przejęcia VRScreens Sp. z o.o."